Халықаралық қауіпсіздік
Асем Бактымбет

Халықаралық қауіпсіздік

Өндірістік  немесе  басқа  
шаруашылық жүргізетін фирманың экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету  жүйесін  құру мәселесін зерттеу және осы жұмысты орындаудың барлық сұрақтарын  қарастырып, түсіндіруге  бағытталған. Берілетін  материал  экономикалық қауіпсіздікті зерттеудің жалпы  мәселелерін қарастырумен  қатар,  фирманың 
нақты  қызмет түрлері   бойынша  экономикалық   қауіпсіздікті   зерттеп,  оны    күшейту мәселелеріне  сипаттама берумен  байланысты  болады.