Креативті экономика
Асем Бактымбет

Креативті экономика

Оқытушы (-лар) туралы мәліметтер және байланыс ақпараты 

1. Бақтымбет Әсем Серікқызы э.ғ.к., доценті; тел 27 85 71, ішкі 186

 Пәннің коды және атауы:  KE/SЕ 3302-Креативті экономика

Кредит саны: 4

Креативті экономика  - бұл әр түрлі өндірістік емес салалардағы, шығармашылық процестер мен қызмет салаларындағы білім экономикасын зерттеумен байланысты бірқатар мәселелерді қамтиты. 

 

Пәннің мақсаты - негізгі экономикалық, құқықтық және білім алғышарттары мен таныстыру, оның дамуына ықпал ететін институционалдық факторларды бірле сіпталдау болып табылады.