Алгебра
Гульмира Азиева

Алгебра

. Пәнді оқыту мақсаты – білім алушылар

·         алгебраның негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын және олардың түрлі салаларда қолдануын зерттеу;

 

·         алгебра  курсының негізгі ұғымдарын және оның әртүрлі салаларда қолданылуын оқып-білу;

 

·         игерілген математикалық әдістерді іскерлікпен қолдану;

·         студенттердің математикалық интуициясын дамыту;

·         математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу;

·     студенттерге ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру

6.2 Оқытудың күтілетін нәтижелері – құзіреттері (білімі, іскерлігі, қолдануы)

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушылар:

·         алгебраның  аппараттарын қолдана отырып, математикалық модельдерді құра білу;

·         математикалық модельдерге арнап математикалық есептерді қоя білу;

·         қолайлы математикалық тәсілдерді және есеп шешімінің алгоритмін үйрену;

·         есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, нақты есептерді шешуді үйрену;

 

·         есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдану;

 

·         сапалы статистикалық зерттеулерді іске асыруды қолдану;

·         алгебра пәнін практикада қолдану.