Ақпарат және кодтау теориясы
Анара Акмолдина

Ақпарат және кодтау теориясы

"Ақпараттық технологиялар және деректерді қорғау" мамандығы білім алушыларына арналған "Ақпарат және кодтау теориясы" пәнінен оқу-әдістемелік кешені